Điều kiện và thể lệ dịch vụ “Ứng tiền linh hoạt”

Dưới đây là điều kiện và thể lệ dịch vụ:
 • 1. Chỉ khách hàng có đủ các yếu tố dưới đây mới có thể tham gia dịch vụ:
  • • Có lịch sử hoạt động kể từ ngày phát sinh cước gần nhất là 2 tháng hoặc hơn;
  • • Sử dụng ít nhất 15,000 VND trong tháng gần nhất
  • • Có số tiền nạp ít nhất 30,000 VND trong 2 tháng gần nhất;
 • 2. Chỉ những thuê bao Mobifone hợp lệ ứng tiền mới nhận được đề nghị ứng tiền.
 • 3. Mức tiền ứng tối thiểu là 5,000 VND và tối đa là 50,000 cho một thuê bao hợp lệ.
 • 4. Phí dịch vụ được thông báo trong tin nhắn đề nghị ứng tiền gửi tới thuê bao.
 • 5. Phí dịch vụ sẽ được trừ cùng với số tiền nạp của số tiền hoàn ứng khi khách hàng nạp tiền. Ví dụ, nếu khách hàng ứng trước 15,000 VND và phí dịch vụ 1,500 VND, và sau đó nạp 30,000 VND, 16,500 sẽ được trừ trong tàikhoản chính của khách hàng và tương ứng còn dư 14,500 VND.
 • 6. Trong trường hợp số tiền nạp nhỏ hơn số tiền ứng và phí dịch vụ trước đó, hệ thống sẽ trừ 80% của số tiền nạp, sao cho vẫn có một khoản tiền nhất định trong tài khoản của thuê bao.
 • 7. Dịch vụ tương tác qua tin nhắn SMS tới khách hàng hợp lệ ứng tiền.
 • 8. Thuê bao chỉ có thể hợp lệ sử dụng dịch vụ lần tiếp theo nếu đã hoàn ứng đủ số tiền nạp của lần ứng tiền
 • 9. Số tiền ứng và phí dịch vụ sẽ được trừ bất cứ thời gian nào tài khoản chính của thuê bao tăng, kể cả do hoạt động nạp tiền hay chuyển tiền.
 • 10. Hệ thống dịch vụ sẽ được cài đặt về hạn mức ban đầu nếu tất cả các khoản tiền ứng được Mobifone thu hồi
 • 11. Số tiền ứng có thể được sử dụng bất cứ lúc nào cho các dịch vụ về Voice, Data, and SMS.
 • 12. Hoạt động ứng tiền có thể coi là một hình thức tạm ứng nạp thẻ của thuê bao.
 • 13. Thuê bao ứng tiền có thể thực hiện hoạt động chuyển tiền qua dịch vụ M2U của Mobifone.
 • 14. Thuê bao sẽ nhận được 2 tin nhắn xác nhận như dưới đây:
  • • Khi thực hiện ứng tiền thành công;
  • • Khi nạp tiền và số tiền ứng trước đó được trừ thành công trong tài khoản chính của thuê bao.
 • 15. Thuê bao có thể từ chối nhận đề nghị ứng tiền từ Mobifone bằng việc soan TC gửi 9015 và soạn DK gửi 9015 nếu muốn đăng kí nhận đề nghị ứng tiền.
 • 16. Mobifone có quyền thay đổi các thể lệ và điều kiện của dịch vụ.

Dịch vụ ứng tiền là gì?

Dịch vụ ứng tiền linh hoạt là một dịch vụ mới lạ, lần đầu tiên được triển khai trên mạng Mobifone, dành riêng cho các thuê bao trả trước khi rơi vào trạng thái số dư tài khoản thấp và không có khả năng nạp tiền vào thời gian đó. Thuê bao đồng ý ứng tiền trước có thể sử dụng số tiền ứng cho việc gọi/gửi SMS/sử dụng dich vụ GTGT… Số tiền ứng trước sẽ được trừ vào lần nạp tiền tiếp theo ngay sau đó.

Tiêu chuẩn để hợp lệ ứng tiền là gì?

Đây là dịch vụ dành riêng cho các thuê bao trả trước của Mobifone, hợp lệ bởi các tiêu chuẩn tối thiểu dưới đây:
 • Có lịch sử hoạt động hai chiều ít nhất 2 tháng kể từ ngày phát sinh cước
 • Thuê bao đã nạp ít nhất 30,000 VNd/tháng cho 3 tháng trước đó
 • Thuê bao có lịch sử hoạt động hai chiều liên tục ít nhất 15 ngày/tháng trong hai tháng trước đó
 • Thuê bao không bị xác định là thuê bao gian lận bởi Mobifone.

Quy trình ứng tiền ra sao?

Khi tài khoản chính (TKC) của một thuê bao rơi vào trạng thái có số dư tài khoản thấp (5,000VND), thuê bao sẽ nhận được một SMS thông báo cùng với đề nghị về số tiền và phí dịch vụ ứng trước. Ngay sau khi thuê bao gửi SMS xác nhận đồng ý, số tiền ứng sẽ được chuyển vào TKC của thuê bao. Để xác nhận đồng ý, thuê bao chỉ cần gửi Y đến 9015. Nếu giao dịch thành công, số tiền ứng sẽ được lưu và hệ thống sẽ gửi một SMS xác nhận đến thuê bao.

Quy trình hoàn ứng như thế nào?

Số tiền ứng và phí dịch vụ sẽ được trừ vào lần nạp tiền ngay sau đó của thuê bao. Nếu số tiền nạp thấp hơn số tiền ứng và phí dịch vụ trước đó, và TKC của thuê bao ở trạng thái số dư thấp, hệ thống sẽ trừ 80% số tiền nạp, để sao cho TKC của thuê bao sẽ vẫn đủ để thực hiện cuộc gọi hoặc gửi SMS. Số tiền còn thiếu sẽ được lưu lại và trừ vào lần nạp tiền tiếp theo.

Thời hạn hiệu lực của một đề nghị ứng tiền là bao lâu?

Mỗi đề nghị ứng tiền được gửi từ hệ thống có hiệu lực trong vòng 24h kể từ khi thuê bao nhân được SMS thông báo. Nếu thuê bao gửi cú pháp đồng ý sau 24h, hệ thống sẽ gửi về một SMS thông báo đề nghị ứng tền đã hết hạn hiệu lực.

Phí dịch vụ được tính như thế nào?

Phí dịch vụ được thông báo rõ ràng trong SMS đề nghị, được tính toán dựa trên mức độ rủi ro của từng thuê bao. Chính vì vậy cùng số tiền ứng, sẽ có các mức phí dịch vụ khác nhau đối với từng thuê bao. Thuê bao có mức độ sử dụng càng cao thì sẽ có phí dịch vụ càng thấp.

Tại sao lại có mức tiền ứng và phí dịch vụ khác nhau đối với từng thuê bao?

Mỗi khách hàng sẽ có một mức tiền ứng và phí dịch vụ riêng dựa trên lịch sử hoạt động của từng thuê bao (thực hiện cuộc gọi, nhắn tin sms, sử dụng các dịch vụ..).

Tôi có được ứng tiền nếu vẫn chưa hoàn ứng số tiền trước đó không?

Thuê bao đã từ chối nhận đề nghị ứng tiền hoặc chưa hoàn ứng đủ số tiền đã ứng trước đó sẽ KHÔNG hợp lệ được nhận đề nghị ứng tiền. Đề nghị ứng tiền chỉ là một SMS mời và không có giá trị thực hiện giao dịch nếu thuê bao không gửi cú pháp đồng ý đến đầu số 9015 của dịch vụ. Một ngày một thuê bao có thể được ứng tiền nhiều hơn một lần nếu đã hoàn ứng đủ số tiền trước đó.

Làm thế nào để tôi biết SMS đề nghị ứng tiền không phải là SMS lừa đảo?

Tất cả các SMS được gửi từ đầu số 9015 của dịch vụ và được gửi bởi Mobifone.

Làm thế nào để tôi biết mình đã nhận được số tiền ứng?

Nếu giao dịch thành công, thuê bao sẽ nhận được một tin nhắn thông báo với nội dung như sau: “Quy khach da duoc MobiFone ung XX,XXXd vao TK chinh.Tien ung va phi DV XXXXd se duoc tru o TK chinh trong lan nap tien tiep theo.Ma GD:UTxxx.Tran trong cam on!”
Với mỗi giao dịch sẽ có một một mã số riêng như sau: UTxxx là mã số giao dịch ứng tiền, HUxxx là mã số giao dịch hoàn ứng, với xxx là dãy số tự nhiên bất kì.

Mức tiền ứng tôi được hợp lệ ứng là bao nhiêu?

Mỗi thuê bao sẽ được hợp lệ ứng một số tiền nhỏ nhất là 5,000 VND và lớn nhất 50,000VND tùy theo mức độ sử dụng và độ rủi ro của từng thuê bao.

Làm thế nào để kích hoạt lại dịch vụ?

Để kích hoạt lại dịch vụ, thuê bao có thể gửi SMS với cú pháp DK đến đầu số 9015. Sau khi kích hoạt lại dịch vụ thành công, thuê bao sẽ tiếp tục nhận được SMS đề nghị ứng tiền khi TKC có số dư thấp như bình thường.

Làm thế nào để tôi biết thông tin về các giao dịch ứng tiền và hoàn ứng của mình?

Với mỗi giao dịch, hệ thống dịch vụ sẽ gửi một SMS xác nhận có chứa thông tin về mã số của giao dịch. Các mã số này là không trùng lặp.
 • Giao dịch ứng tiền có mã số UTxxx, với xxx là dãy số tự nhiên bất kì quy định mã số giao dịch hoàn ứng.
 • Giao dịch hoàn ứng có mã số HUxxx, với xxx là dãy số tự nhiên bất kì quy định mã số giao dịch hoàn ứng.
Để theo dõi các giao dịch của mình, quý khách vui lòng liên hệ tổng đài CSKH, thông báo mã số giao dịch để tổng đài Mobifone tra cứu thông tin.

Nếu tôi có thắc mắc về các giao dịch ứng tiền và số tiền còn thiếu, làm thế nào để biết được?

Để tra cứu thông tin về các khoản tiền ứng giao dịch, quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 9090 và cung cấp mã số giao dịch.